preskoči na sadržaj

Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić

Revitalizacija vinogradarstva u SDŽ

 

 

SVEČANOST POTPISIVANJA I URUČIVANJA UGOVORA ZA NAŠ EU PROJEKT „Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije“

Autor: Administrator , 3. 5. 2018.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 25. siječnja 2018. godine, održano je svečano uručivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz natječaja Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.- 2020.

Riječ je o ugovorima ukupne vrijednosti 30.039.000,00 kuna, kojima je cilj povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje te da im se omogući stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.
Svečanoj dodjeli ugovora nazočila je ravnateljica naše škole Marija Kezele kao predstavnik nositelja školskog projekta „Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije.

 
Informacije o projektu Revitalizacija vinogradarstva
Splitsko-dalmatinske županije

Dana 25. siječnja 2018. započela je službena implementacija projekta Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije za koji je Srednja škola Braća Radić, Kaštela u partnerstvu s Javna ustanova RERA S.D. dobila bespovratnu potporu iz Europskog socijalnog fonda u okviru javnog poziva Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti.
Projekt će u trajanju od 24 mjeseca doprinijet će se dugoročnom unaprjeđenju obrazovanja odraslih na području Splitsko-dalmatinske županije. U projektu će sudjelovati 48 dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 34 g. Projektom će se podignuti razina svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja, stvoriti idealni uvjeti za suvremenu nastavu odraslih uz korištenje digitalnog sadržaja, praktičnu nastavu u eksperimentalnom vinogradu i specijalizirane edukacije. Time će se ciljano djelovati na stvaranje idealnih uvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje kandidata po završetku programa.
Nastavnici Srednje škole Braća Radić provođenjem ovoga projekta steći će dodatna iskustva u andragogiji surađujući s vanjskim predavačima i sudjelujući u internoj evaluaciji polaznika. 
Projektom je predviđena i kampanja putem koje će se podići svijest o koristi obrazovanja odraslih, kako za pojedince, tako i za društvo, što je jedan od najvažnijih održivih pokazatelja ovoga projekta. 
Projektom je stvoreno partnerstvo s Javnom ustanovom RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA) kako bi se tokom projekta a i u narednim godinama lakše organizirale skupine polaznika za programe obrazovanja odraslih, jer RERA intenzivno komunicira sa svim jedinicama lokalne samouprave i LAG-ovima na području Splitsko-dalmatinske županije.
Sve novosti o projektu redovito će se objavljivati na web-stranici Srednja škola Braća Radić, Kaštela.
 • Naziv projekta: Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije
 • Prijavitelj projekta: Srednja škola Braća Radić, Kaštela
 • Partner projekta: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • Lokacija projekta: Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija
 • Financijska vrijednost projekta: 1.189.188,40 kuna
 • Bespovratna sredstva Europske unije:  1.071.105,43 kuna, 90,07 %
 • Vrijeme trajanja projekta: 25.1.2018. do 24.1.2020. 
 • Kontakt-osoba: Marija Kezele, ravnateljica
Poziv: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Fond: Europski socijalni fond, financijsko razdoblje 2014.-2020.
  Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice:
 www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
 
Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Srednje škole Braća Radić.
 
 
 

Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije

 • Prijavitelj projekta: Srednja škola Braća Radić, Kaštela
 • Partner projekta: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • Lokacija projekta: Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija
 • Ciljana skupina: dugotrajno nezaposleni stariji od 34 godine
 • Financijska vrijednost projekta: 1.189.188,40 kuna
 • Bespovratna sredstva Europske unije: 1.071.105,43 kuna, 90,07 %
 • Vrijeme trajanja projekta: od 25. siječnja 2018. do 24. siječnja 2020. godine
 • Kontakt-osoba: Marija Kezele, ravnateljica
Poziv:
Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Fond: Europski socijalni fond, financijsko razdoblje 2014.-2020.
Dana 25. siječnja 2018. započela je službena implementacija projekta Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije za koji je Srednja škola Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj u partnerstvu s Javnom ustanovom RERA S.D. dobila bespovratnu potporu iz Europskog socijalnog fonda u okviru javnog poziva Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.
Projekt će u trajanju od 24 mjeseca doprinijet dugoročnom unaprjeđenju obrazovanja odraslih na području Splitsko-dalmatinske županije. U projektu će sudjelovati 48 dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 34 g. Projektom će se podignuti razina svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja, stvoriti idealni uvjeti za suvremenu nastavu odraslih uz korištenje digitalnog sadržaja, praktičnu nastavu u eksperimentalnom vinogradu i specijalizirane edukacije. Time će se ciljano djelovati na stvaranje idealnih uvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje kandidata po završetku programa.
Vinogradarstvo i vinarstvo su uz maslinarstvo jedna od najznačajnijih poljoprivrednih grana Splitsko-dalmatinske županije koja posljednjih godina stagnira i nema proizvodnju potrebnu za održivi razvoj Županije. Prema podatcima Agencije za plaćanje u poljoprivredi u 2016. na području SDŽ bilo je 1754,16 ha dok je 2017. površina zasađenih vinograda pala na 1743,14 ha. Broj poljoprivrednih gospodarstava koja su obrađivala vinograde 2016. godine bio je 4.322, dok je sljedeće 2017. taj broj pao na 4.290.
Što se tiče obrazovanja voditelja poljoprivrednih gospodarstava na području SDŽ-a statstika ni tu baš ne ide u prilog. Prema podatcima APPRRR-a za oko 33% nema podataka o obrazovanju, a pretpostavlja se da najveći dio voditelja PG-ova nema adekvatno stručno obrazovanje koje će u budućnosti (a već je i danas) biti jedan od ključnih uvjeta za uspjeh i odobravanje mnogih sufinanciranja.
Projekt Revitalizacija vinogradarstva u Splitsko dalmatinskoj županiji od iznimne je važnosti za pokretanje obrazovnih i gospodarskih promjena jer se one trebaju odvijati planski i iz temelja, a to se može postići samo ulaganjem u obrazovanje koje je usklađeno s razvojem gospodarstva i strateškim ciljevima.
Projektom Revitalizacija vinogradarstva u Splitsko-Dalmatinskoj županiji obrazovat će se 48 trajno nezaposlenih osoba starijih od 34 godine u obrazovnom programu Vinogradar, vinar, voćar. Cilj obrazovnog programa osposobljavanje je polaznika za obavljanje poslova u vinogradarskoj, vinarskoj i voćarskoj proizvodnji.
Kompetencije koje će polaznici steći:
 • Usvajanje znanja o zašti na radu u vinogradu, voćnjaku i vinarskom podrumu, očuvanju vlastitog zdravlja, zaštite ljudi i okoliša
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina pri pripremi tla za sadnju i uzgoj vinograda te voćnjaka
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina pri gnojidbi i primjeni zaštitnih preparata
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina potrebnih za proizvodnju tehnološki i zdravstveno ispravnog proizvoda – vina
 • Razvijanje osjećanja za racionalno korištenje materijala i energije, zaštitu okoliša te održivost proizvodnje
Obrazovanje polaznika potpuno je besplatno uz uključene troškove putovanja do Kaštela, mjesta pohađanja obrazovnog programa. Nastava će se održavati u prostorima Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj u periodu od travnja do listopada 2019. godine.
 
Nositelj projekta:
Srednja škola Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj
Put poljoprivrednika 5
21217 Kaštel Štafilić
Tel: +385 21 234 505
Web: www.ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr
Partner:
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj
Splitsko-dalma?nske županije
Domovinskog rata 2
21 000 Split
Tel: +385 21 599 990
Web: www.rera.hr 


 

 • Video uratke napravljene tijekom projekta "Revitalizacija vinogradarstva u SDŽ" pogledajte na youtube kanalu naše ŠkoleKaštel Štafilić-Nehaj, 22.3.2021.

Uspješno završen projekt SŠ Braća Radić

 

Projekt naziva „Revitalizacija vinogradarstva Splitsko dalmatinske županije“ za koji je SŠ Braća Radić u partnerstvu s Javnom ustanovom RERA S.D. dobila bespovratnu potporu iz europskog socijalnog fonda uspješno je završen. Projekt je proveden u okviru javnog poziva Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjeren je unaprjeđenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti, a provodio se tijekom 2018. godine do danas.
 
Projekt je imao višestruku korist za sve uključene – pojedince koji su sudjelovali u usavršavanju, školu u kojoj je proveden, za područje grada Kaštela, ali i za cijelu našu županiju. Osim toga doprinio je dugoročnom unaprjeđenju obrazovanja odraslih na području Splitsko – dalmatinske županije kroz osmišljavanje i realizaciju ovog programa osposobljavanja uspostavljen je jedan novi standard u obrazovanju odraslih u kojem je naglasak na usvajanju i primijeni praktičnih vještina.
 
Programom obrazovanja unutar ovog projekta obuhvaćeno je 48 osoba starijih od 34 godine koje nisu bije u radnom odnosu duže od godinu dana. Polaznici programa imali su priliku sudjelovati u suvremenoj edukaciji uz korištenje digitalnih sadržaja, osiguranu praktičnu nastavu i specijaliziranim edukacijama. Time su podigli svoja znanja u području voćarstva, vinogradarstva i vinarstva te po završetku programa stekli zvanje voćara- vinogradara-vinara koje se upisuje u e-radnu knjižicu. U sklopu programa  stručnjaci su im pomogli izraditi poslovni plan za unaprjeđenje postojećeg ili pokretanje novog OPG-a, tako da im je osigurana cjelovita edukacija koja ih je osposobila za samostalne projekte i primjenu stečenih znanja i vještina.
Izrađeni poslovni planovi veliki su doprinos i otvaraju mogućnost prijava za bespovratna sredstva iz vanjskih izvora financiranja na nacionalnoj i EU razini. Omogućavanjem besplatnog obrazovanja mladima koji imaju želje i volje, ali nemaju potrebnog znanja i vještina, koji su spremni ulagati u sebe i upustiti se u pokretanje vlastitih poslova, potiče se razvoj cijele županije, što je posebno značajno u zanimanjima poput ovih koja izumiru jer mladi u njima ne vide perspektivu. Kroz ovaj projekt puno svi su puno naučili i spremni su to primjenjivati u novom programima obrazovanja na području SD županije a i šire.
Priloženi dokumenti:
VINOGRADARSTVO BROSURA.pdf
plakat.pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Hrvatska danas

VIRTUALNA KNJIŽNICA 2023/24

Razglednica naše škole

Učenička zadruga

Prognoza za Kaštela
 

Globe projekt

EDIT ICT ŽUPANIJA


E-medica

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić / Put poljoprivrednika bb, HR-21217 Kaštel Štafilić / ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr / ured@ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr
preskoči na navigaciju